Seznam pracovníků

Vedení katedry:
 

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.   dočasně pověřený vedoucí katedry

Mgr. Štěpán Lisý, M.A., Th.D.  zástupce vedoucího katedry

 

Bc. Denisa Bažantová, sekretářka katedry

 

Další interní vyučující:

 

doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.

doc. Dr. Vít Machálek, Th.D.

Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.

ThDr. Jan Rokyta, Ph.D.

 

Externí vyučující:

 

Prof. Dr. Balagangadhara Rao, Dr.h.c. (čestný člen katedry)

Prof. Dr. Mary I. Bockover, HSU, California, USA

Mgr. Veronika Civínová, Ph.D.

dr. hab. Henryk Hoffmann, Prof. UJ

Dunkin Jalki, M.A., Ph.D.

Sufiya Pathan, M.A., Ph.D.

doc. ThDr. Ivan Štampach

 

Doktorandi:

Interní:

Mgr. Jana Horáková

Mgr. Marcel Palatáš

Mgr. Marek Váchal

Mgr. Lenka Zilvarová

Mgr. Karel Pikeš

Mgr. Tadeáš Vala

Nikita Mamtora, M.A.

Mgr. Jana Krátká

Mgr. Vilém Skopal

Arvind Kaushik, M.A.

Mgr. Ivo Mach